FAQs Complain Problems

||नगर प्रहरीको विभिन्न पदको लिखित तथा मौखिक परीक्षामा सफल उम्मेदवारहरुको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना ||