FAQs Complain Problems

Staff

फोटो नाम, थर पद शाखा ईमेल फोन न.
चन्द्रराम चौधरी अधिकृत आठौं कृषि शाखा 9847049620
धनई प्रसाद यादव अधिकृत आठौं पशु सेवा शाखा बहादुरगंज 9855036473
सुजन घिमिरे अधिकृत छैठौं प्रशासन उप शाखा 9847063448
सन्जु देवी आचार्य अन्तरिक लेखा परिक्षक आन्तरिक लेखा परिक्षण इकाई शाखा 9866574245
बलराम पन्थी अधिकृत छैठौं शिक्षा शाखा 9847354563
सुदिप प्रताप मौर्य अधिकृत छैठौं कृषि शाखा 9800752341
असर्फी प्रसाद यादव अधिकृत छैठौं पशु सेवा शाखा बहादुरगंज 9844782185
प्रदिप कुमार चौधरी इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा 9857055916
बिनय कुमार गुप्ता इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा 9847085151
ईश्वरी प्रसाद पौडेल रोजगार संयोजक रोजगार कार्यक्रम शाखा 9857033878
शंकर भट्टराई स्वास्थ्य संयोजक स्वास्थ्य शाखा 9847929588
राजेश कुमार मिश्र प्रा.स. कृषि शाखा 9819484321
मदन खत्री सर्बेक्षक पाँचौ प्राबिधिक शाखा 9843317183
मनमोहन यादव प्रा.स. शिक्षा शाखा 9848737899
अमर कुमार श्रीवास्तव कम्प्युटर अपरेटर राजश्व उप-शाखा
रमा पाण्डे सहायक पाँचौ राजश्व उप शाखा 9857070671
श्याम प्रसाद थारु अमिन प्राबिधिक शाखा 9807550225
राजु रैदास एम.आई.एस. अपरेटर पंजीकरण शाखा 9847385091
प्रशान्त बेल्बासे एम.आई.एस. अपरेटर पंजीकरण शाखा 9847261099
पूजा श्रीवास्तव फिल्ड सहायक पंजीकरण शाखा 9815480082
कामेश्वर प्रसाद दुबे सूचना प्रबिधि आधिकृत सुचना प्रबिधि शाखा 9847085845
मोहम्मद अरमान हुसेन खान प्रा.स. रोजगार शाखा 9867472184
सन्तोष पन्थी लेखापाल लेखापाल santoshpanthi310@gmail.com 9844957607